Kurs  obejmuje zagadnienia związane z praktycznymi elementami wykonywania zawodu lekarza. W znacznej mierze jest również przygotowaniem do egzaminu LEK. Pewnego rodzaju ograniczenia wynikające z braku możliwości prowadzenia zajęć metodą tradycyjną (zajęcia w ramach oddziałów klinicznych) nakłada obowiązek na uczestników kursu z zapoznaniem się z materiałami zawartymi w poszczególnych "Tematach" zakładki Moodle. Materiał dydaktyczny, tam umieszczony, jest obowiązkowy i jest podstawą do zaliczenia całości kursu. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o regularne śledzenie zmian w zawartości tematycznej przedstawianego materiału dydaktycznego, gdyż będzie on systematycznie uzupełniany w trakcie trwania zajęć programowych. 

Kurs  obejmuje zagadnienia związane z praktycznymi elementami wykonywania zawodu lekarza. W znacznej mierze jest również przygotowaniem do egzaminu LEK. Pewnego rodzaju ograniczenia wynikające z braku możliwości prowadzenia zajęć metodą tradycyjną (zajęcia w ramach oddziałów klinicznych) nakłada obowiązek na uczestników kursu z zapoznaniem się z materiałami zawartymi w poszczególnych "Tematach" zakładki Moodle. Materiał dydaktyczny, tam umieszczony, jest obowiązkowy i jest podstawą do zaliczenia całości kursu. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o regularne śledzenie zmian w zawartości tematycznej przedstawianego materiału dydaktycznego, gdyż będzie on systematycznie uzupełniany w trakcie trwania zajęć programowych. 

  • Zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności praktycznych na temat kwalifikacji chorych do planowych zabiegów z zakresu chirurgii klatki piersiowej (choroby nowotworowe z uwzględnieniem leczenia skojarzonego, ropne klatki piersiowej, wady wrodzone rusztowania klp, odma opłucnowa i rozedma płuc).
  • Praktyczne umiejętności właściwej oceny i postępowania z chorymi po izolowanych urazach klatki piersiowej jak i urazach wielonarządowych ze szczególnym wskazaniem na wtórne powikłania ze strony narządów klatki piersiowej.
  • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów torakochirurgicznych z uwzględnieniem stanów zagrożenia życia.
  • Umiejętność kojarzenia faktów, właściwej interpretacji badań diagnostycznych (obrazowych, laboratoryjnych, czynnościowych) w celu rozwiązania określonego problemu medycznego (związanego ze schorzeniami klatki piersiowej)
  • Ukształtowanie właściwej postawy wobec chorego z zaawansowaną postacią choroby nowotworowej lub złym rokowaniem wynikającym z choroby zasadniczej lub powikłań pooperacyjnych. 
  • Zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności praktycznych na temat kwalifikacji chorych do planowych zabiegów z zakresu chirurgii klatki piersiowej (choroby nowotworowe z uwzględnieniem leczenia skojarzonego, ropne klatki piersiowej, wady wrodzone rusztowania klp, odma opłucnowa i rozedma płuc).
  • Praktyczne umiejętności właściwej oceny i postępowania z chorymi po izolowanych urazach klatki piersiowej jak i urazach wielonarządowych ze szczególnym wskazaniem na wtórne powikłania ze strony narządów klatki piersiowej.
  • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów torakochirurgicznych z uwzględnieniem stanów zagrożenia życia.
  • Umiejętność kojarzenia faktów, właściwej interpretacji badań diagnostycznych (obrazowych, laboratoryjnych, czynnościowych) w celu rozwiązania określonego problemu medycznego (związanego ze schorzeniami klatki piersiowej)
  • Ukształtowanie właściwej postawy wobec chorego z zaawansowaną postacią choroby nowotworowej lub złym rokowaniem wynikającym z choroby zasadniczej lub powikłań pooperacyjnych.