Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników I roku Szkoły Doktorskiej. Ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat oferty Biblioteki UM w zakresie dostępnych usług, naukowych źródeł biomedycznych przydatnych w procesie przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz wybranych elementów redagowania pracy naukowej, oceny bibliometrycznej  dorobku naukowego i zagadnień dotyczących prawa autorskiego.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów II roku studiów magisterskich - kierunek Elektroradiologia. Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z ochrony własności intelektualnej i informacji naukowej.


Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.