zajęcia dla grup 1,2,3 i 5 prowadzi Dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM

zajęcia (od 19.10.2020) odbywają się w formie zdalnej na platformie MS Teams