Witaj na stronach naszej platformy e-learningowej!

Szanowni Studenci UM w Lublinie!

Od 1 października br. platforma zdalnego nauczania działa pod nowym adresem:

http://e-learning2020.umlub.pl

W celu wzięcia udziału w zajęciach prosimy o przejście pod wskazany adres.

Platforma na której obecnie Pan/Pani się znajduje, służy tylko dla Prowadzących zajęcia.

a

Dear students of the Medical University of Lublin!

From October 1 this year. e-learning platform operates at a new address:

http://e-learning2020.umlub.pl

In order to participate in the classes, please go to the address above.

The platform you are currently on is only for the instructors.

Ważna informacja dla studentów!

Szanowni Państwo, piszę do Państwa w związku z Zarządzeniem Nr 56/2020 JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Wszyscy Studenci korzystający z platformy e-learningowej proszeni są o zweryfikowanie używanego przez siebie sposobu logowania:
• jeśli loguje się Pan/Pani kontem domenowym (NrAlbumu jako login), to niczego nie trzeba zmieniać (w tej sytuacji jest Pan/Pani identyfikowany poprzez system domenowy Uczelni);
• jeśli loguje się Pan/Pani poprzez inny login (np. adamkowalski), czyli na konto, które nie jest powiązane z domeną, to w profilu konta należy sprawdzić i w razie konieczności zmienić e-mail na swój studencki (NrAlbumu@student.umlub.pl) (po dokonaniu tej zmiany będzie Pan/Pani identyfikowany poprzez e-mail z domeny @student.umlub.pl)

Z poważaniem

Administrator Platformy E-learningowej

Uwaga, nowe możliwości dla Studentów i Nauczycieli!

Szanowni Państwo, Zgodnie z informacją, która była wysyłana do pracowników i studentów naszej Uczelni informujemy, że możecie Państwo korzystać z platformy Office 365. Podstawowe informacje o platformie Office 365 dostępne są tu:

https://e-learning.umlub.pl/moodle/course/view.php?id=1851
Obecnie można tam znaleźć wiadomości m. in. o pierwszym logowaniu, aplikacji MS Teams, tworzeniu grup i planowaniu spotkań.
Zapraszamy

Administratorzy usługi Office 365

UWAGA

Terminy najbliższych egzaminów i zaliczeń:

2020-09-24

  • Pharmacology 2nd retake,, 24 September, 16:00 PM » 17:40 PM  100 osób

Proszę użytkowników platformy (poza bezpośrednio zaangażowanymi), zarówno Prowadzących jak i Studentów o niekorzystanie z niej w godzinach egzaminów i zaliczeń.

Dziękuję!
Administrator Moodle

Informacja dla Prowadzących na temat "znikających" zarezerwowanych terminów egzaminów i testów (krótka, 3-slajdowa prezentacja):

https://e-learning.umlub.pl/moodle/pluginfile.php/249459/mod_resource/content/3/Kalendarz%20Moodle.pdf

Ważna informacja dla Prowadzących na temat tworzenia testów. Prosimy o zapoznanie się z treścią 18 slajdu zaktualizowanej prezentacji:

https://e-learning.umlub.pl/moodle/pluginfile.php/76935/mod_resource/content/7/Poruszanie%20si%C4%99%20po%20platformie.pdf

Attention

The Students and the Teachers are kindly asked not to use our Moodle Platform during the exams unless you are a participant of the exam.

Thank You!
Webmaster


Informacje dla Nauczycieli (Pracowników UM Lublin)
  • aby założyć konto musi być użyty adres e-mail z naszej domeny (imienazwisko@umlub.pl)
  • jeśli chcesz założyć nowe konto na naszej platformie kliknij w "Zaloguj się" w prawym, górnym rogu ekranu lub kliknij TUTAJ
  • reset hasła dla osób, które mają już konto na platformie: kliknij TUTAJ

Informacje dla Studentów i Doktorantów, którzy nie mogą zalogować się do Platformy

  • reset i ustawienie hasła: https://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/zmiana-hasla/
  • hasło do Platformy jest tożsame z hasłem do systemu, stąd w pierwszej kolejności proponujemy zacząć od resetu hasła do całego systemu (domena)
  • login to nr indeksu, np. 12345
  • dodatkowo każdy Student i Doktorant naszej Uczelni może korzystać z systemu poczty w naszej domenie (login i hasło jw.): https://poczta.student.umlub.pl/ (a nie poczta.umlub.pl)
Guide for English Language Student

guide usefull for https://e-learning.umlub.pl/   (the website http://imul.umlub.edu.pl/ is independent!)

It is the best to use an account based on your index number. Your login is the same as your index no. So:

If you are unable to log-in given the above instructions, get in touch with Mr. Marcin Rusinek at: marcinrusinek@umlub.pl (He is taking care of e-learning English language courses).

Wyszukanie kursu po tytule umożliwia wyszukiwarka.

Administratorzy platformy e-learningowej

 

Human Anatomy 2nd retake ok. 30 osób

 Thursday, 10 September, 15:00 PM » 17:30 PM

 

Pharmacology final exam, 200 osób

 Thursday, 10 September, 16:00 PM » 17:40 PM


    Ogłoszenia dotyczące witryny